Het Google Adwords certified partner-programma is veranderd!

Sinds 13 november jongstleden heeft het Google Certified Partner-programma plaats moeten maken voor het nieuwe Google Partners-programma. Voor veel bedrijven heeft dit gevolgen gehad voor hun Google Partners-status – zo ook voor ons. Was de voornaamste vereiste voor het worden van een Google AdWords Certified Partner voor bedrijven met name het kennisniveau van de Google AdWords-professionals in dienst, is dit bij Google Partners slechts een van de voorwaarden voor een succesvolle deelname. Afgezien van het feit dat…

meer lezen