Sommigen is het misschien al opgevallen; de Google AdWords-advertenties aan de rechterkant zijn sinds afgelopen weekend verdwenen. In plaats daarvan staan er nu vier betaalde zoekresultaten bovenaan de pagina en drie advertenties onderaan de pagina. Het totaal aantal advertenties per resultaatpagina neemt hierdoor af.

Waarom doet Google dit?

Het vermoeden bestaat dat Google deze aanpassing niet alleen heeft gedaan zodat gebruikers meer relevante resultaten krijgen voorgeschoteld en adverteerders zo betere resultaten binnenhalen, maar ook omdat dit beter zou passen binnen hun mobiele strategie, of omdat zij ruimte willen vrijmaken voor het weergeven van andersoortige informatie. De zoekgigant gaf aan al sinds 2010 te testen met deze aanpassing.

Wat betekent dit voor onze klanten?

Het wegvallen van de advertenties aan de rechterkant op de resultatenpagina van Google betekent kort gezegd minder advertentieposities. Dit kan er in potentie toe leiden dat er meer concurrentie ontstaat tussen adverteerders voor het innemen van een positie op de pagina voor een bepaalde zoekopdracht. Vanzelfsprekend zullen wij doorlopend, middels het toepassen van tactische en strategische wijzigingen aan de zoekwoordenlijsten van onze Google AdWords-campagnes, proberen om de meest rendabele positie voor onze klanten te bemachtigen.

Wat betekent dit voor onze diensten?

Onze diensten blijven hetzelfde. Als e-marketingspecialisten blijven wij continu ons best doen om onze klanten beter zichtbaar te maken op het internet. Een zo’n hoog mogelijke rating in Google staat hierbij nog steeds centraal.

Insights  ,

Sinds 13 november jongstleden heeft het Google Certified Partner-programma plaats moeten maken voor het nieuwe Google Partners-programma. Voor veel bedrijven heeft dit gevolgen gehad voor hun Google Partners-status – zo ook voor ons.

Was de voornaamste vereiste voor het worden van een Google AdWords Certified Partner voor bedrijven met name het kennisniveau van de Google AdWords-professionals in dienst, is dit bij Google Partners slechts een van de voorwaarden voor een succesvolle deelname.

Afgezien van het feit dat er overtuigend moet worden aangetoond dat de Google AdWords-specialisten van het bedrijf over voldoende kennis beschikken, moet er tevens voldaan worden aan een hoogwaardig niveau van klantgerichtheid, service en kwalitatieve optimalisatie en onderhoud.

Inmiddels zijn wij reeds geruime tijd Google  Premium Partner. Directeur Jan Catrysse:

Bij de nieuwe vereisten van Google Partner zijn niet alleen het aantal klanten en Adwordsspecialisten die belangrijk zijn. Je moet vooral Adwordscampagnes van zeer hoge kwaliteit afleveren. Dat wordt voortdurend gemonitord door Google en wij zetten ons dan ook dagelijks in voor de best mogelijke campagnes.

 

We zijn bijzonder trots dat we dit certificaat zo snel konden behalen. Onze medewerkers krijgen alle kansen om zich bij te scholen zodat ze voldoen aan de strengste eisen van de zoekmachine. Bovendien zorgen we ervoor dat elke klant één duidelijke contactpersoon heeft voor het beheer van zijn campagnes. Zo garanderen we een optimaal resultaat.

 

In 2014 gaan we verder op dit elan. We gaan ons aanbod nog uitbreiden door nieuwe producten aan te bieden. Ik denk hierbij aan landingspagina’s die een hoger aantal conversies kunnen genereren. In ieder geval wens ik alle klanten en werknemers van BeUP Nederland een geweldig 2014 en ben ik benieuwd naar wat dit jaar ons zal brengen.”

Nieuws