Serious Request- actie voor Het Rode Kruis

Wellicht is het u niet ontgaan: voor elke like op onze twee Facebook-pagina’s hebben wij 1 euro gedoneerd aan het Rode Kruis. Niettegenstaande dat onze gift bedoeld was voor de jaarlijkse actie van Serious Request in samenwerking met het Rode Kruis, kunnen we met genoegen melden dat wij een gift van 602 euro hebben gedoneerd aan het Rode Kruis De Bilt mede dankzij uw hulp! Vooralsnog hartelijk dank daarvoor.

Afdeling De Bilt

Het Rode Kruis verleent niet alleen noodhulp op nationaal en internationaal niveau, maar is ook plaatselijk actief op diverse gebieden. Rode Kruis, afdeling De Bilt telt meer dan 100 vrijwilligers die de inwoners van gemeente De Bilt hulp bieden, zoals sociale hulp, reanimatie en EHBO-opleidingen, en nog veel meer.

Wij hopen dat we met deze gift de vrijwilligers van afdeling De Bilt kunnen ondersteunen bij hun activiteiten in gemeente De Bilt.