Telegraaf VNDG: een reactie

[29-06-2017]

Op het platform Telegraaf VNDG verscheen op 19 juni 2017 een video over onze onderneming, BeUP. In deze video is een van onze klanten te zien die John van den Heuvel heeft ingeschakeld met betrekking tot het geschil wat wij hebben. De video beperkt zich grotendeels tot een opsomming van niet te controleren berichten die hier en daar op het internet te lezen zijn. In beperkte mate komt het verhaal van de klant aan bod en tot onze spijt komt ons standpunt al helemaal niet aan bod. Vandaar dat wij via dit bericht onze kant van het verhaal willen vertellen.

Op 2 december 2014 hebben wij een afspraak bij ondernemer De Haas. De afspraak was enkele dagen daarvoor gemaakt. Diezelfde dag nog gaan wij een samenwerking aan waarbij alle essenties worden besproken en op papier worden gezet, zeker ook wat de kosten betreft, van welke bankrekening wij mogen afschrijven en wat meneer van ons mag verwachten. Het spreekt voor zich dat er een kopie van de overeenkomst alsook een folder met uitleg wordt meegegeven.

In de maand die volgt realiseren wij zogenaamde landingspagina’s voor onze klant en starten we een Google AdWords-campagne. Daarnaast ontvangt de klant de beloofde BizBook tablet computer. Op 30 januari 2015 – wanneer alle diensten geleverd zijn en zoals afgesproken – ontvangt de klant een eerste factuur. Wij ontvangen ondernemer De Haas eind februari 2015 op kantoor, nadat deze zich had beklaagd over de geleverde diensten en krijgen te horen dat meneer financieel eigenlijk in zwaar weer verkeerd en zijn verplichtingen moeilijk kan nakomen. Merk zeker op dat er tot die tijd nooit is aangegeven dat er andere prijsafspraken zijn gemaakt.

In goed overleg met de ondernemer wordt er tot de oplossing gekomen om de dienstverlening en de betalingen tijdelijk op te schorten, dat onder de voorwaarde dat de ondernemer ons de nodige stukken bezorgt om het zwaar weer aantoonbaar te maken, zodat wij ook fiscaal in orde zijn.
Ook verkeerde de klant in de veronderstelling dat zijn bedrijf op nummer 1 op Google zou komen te staan. Nu streven wij natuurlijk naar de best mogelijke resultaten, maar dat kunnen ook wij niet garanderen. Om alle onduidelijkheid daarover voor te zijn wordt dit bij de eerste afspraak zo besproken, vermelden wij dat ook expliciet in het contract, in de werkdocumenten en later nog per e-mail. Naar aanleiding van het gesprek ontvangen wij verbeterpunten en foto’s voor de landingspagina’s en optimaliseren wij de AdWords-campagne.

Meerdere malen trachten wij de klant te bereiken om het voorstel nogmaals voor te leggen en meneer andermaal te vragen een bewijs van zijn financiële situatie te sturen. Tevergeefs, wij kunnen de klant niet bereiken en versturen daarom een brief. Een maand later versturen wij dezelfde brief wederom en melden wij het inmiddels openstaande saldo, want zonder schriftelijk akkoord en de nodige bewijsstukken kan het contract niet opgeschort worden. Begin mei 2015 staken wij onze diensten, aangezien meneer nog steeds niets heeft betaald en contact met de ondernemer onmogelijk lijkt. Pogingen volgen maar na nog enkele brieven waren wij helaas genoodzaakt het dossier uit handen te geven aan de gerechtsdeurwaarder.

Wellicht komt de ondernemer tot het besef dat gemaakte afspraken moeten worden nagekomen en dat afgenomen diensten betaald moeten worden. De klant neemt toch nog contact met ons op en vertelt dat hij in de veronderstelling was dat de betalingen waren opgeschort. Hier hebben wij echter nooit akkoord voor gegeven, omdat we in afwachting waren van meneers bewijsmateriaal met betrekking tot zijn financiële situatie. De tablet stuurt de klant zoals gevraagd netjes retour maar aan de herinneringen van de gerechtsdeurwaarder om het openstaande saldo te voldoen wordt echter geen gehoor gegeven, ook niet voor wat de financiële bewijsstukken betreft. Later – wanneer de betaling nog steeds niet is voldaan – plaatst de klant een klacht op het internet. Daarop nodigen wij meneer nogmaals uit op kantoor, zodat we eindelijk samen de oplossing kunnen bekijken. Hier krijgen wij evengoed en wederom geen reactie op. Op 10 april 2017 volgt een zitting bij de Rechter, waarna wij 9 dagen later een voorstel van de wederpartij in ontvangst mogen nemen. Voordat wij hierop hebben kunnen reageren, staat John van den Heuvel op 21 april 2017 onaangekondigd bij ons op de stoep.

In het programma wordt het afgedaan alsof wij snel “overstag” gaan onder druk van de camera en de programmamakers. De realiteit is dat wij diverse malen hebben aangedrongen om dit dossier de broodnodige aandacht te geven waar het recht op heeft en dus een nieuwe afspraak in te plannen met de cameraploeg. Onder de druk dat zij dan wel een negatief programma zouden maken heeft er een gesprek plaatsgevonden van om en bij de twee uur waarin wij akkoord zijn gegaan om de meeste van onze kosten te laten vallen en er diverse malen overleg heeft plaatsgevonden met de deurwaarder of er een mogelijkheid bestond dat ook hij een deel van zijn kosten bij wijze van goodwill zou laten vallen. Het resultaat is dat een stuk van de externe kosten, zoals de gerechtskosten nog steeds op tafel zijn blijven liggen en daarover hebben wij uiteindelijk overeenstemming bereikt. Wij waren in ieder geval in de veronderstelling dat wij deze ondernemer, ondanks alles, erg ver zijn tegemoetgekomen.

Telegraaf VNDG is een videoplatform met nieuws, sport en entertainment dat op maandag 24 april jl. is gelanceerd. Op dit platform is tevens het nieuwe programma ‘Van den Heuvel haalt recht’ van John van den Heuvel te zien. In dit programma stelt misdaadverslaggever John van den Heuvel misstanden in de samenleving aan de kaak en haalt hij verhaal bij de tegenpartij. Wij vinden ‘Van den Heuvel haalt recht’ een goed initiatief en staan hier dan ook volledig achter, maar wij vinden het wel spijtig te vernemen dat er in ons geval niet objectief naar de situatie is gekeken en dat afspraken niet worden nagekomen. Bekijk hier de video over BeUP.